สินค้า ประชาพงษ์โฟรเซ่นฟู้ดส์

สินค้าจาก ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ เป็นอาหารทะเลแช่แข็งคุณภาพ อาหารทะเลสด และอาหารตามฤดูกาล จากแหล่งผลิตโดยตรงในประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ค้าส่ง, ห้างค้าปลีก, กลุ่มร้านอาหาร,ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ รวมถึงกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าอาหารรายย่อยต่างๆ ขอนแก่น อุดร ชัยภูมิ และทั่วภาคอีสาน โดยมีสาขาใหญ่อยู่ที่ มหาชัย สมุทรสาคร