อาหารทะเลแช่แข็ง

การแช่แข็ง คือการใช้อุณภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยปกติจะอยู่ที่ระดับ -18 องศาเซลเซียสลงไป ด้วยความเย็นระดับนี้ จะไม่มีจุลินทรีย์ชนิดใดสามารถเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ชนิด Psychophilic Organism ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิต่ำถึง -5 องศาเซลเซียส ประโยชน์ของการแช่แข็งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. การเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็ง ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะจุลินทรีย์ต้องใช้น้ำในการเจริญเติบโต 2. การหยุดปฏิกิริยาทางเคมี คือหยุดการทำงานของเอนไซม์ ทำให้สามารถรักษารสชาติและคุณค่าทางอาหารไว้ได้

การรักษารสชาติ

หากผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างถูกวิธี (รวมไปถึงการเก็บและการละลายอาหารแช่แข็งอย่างถูกต้องของลูกค้าด้วย) ก็จะเป็นการรักษารสชาติ กลิ่น และคุณค่าทางสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเนื้อสัมผัสนั้น อาจรักษาไว้ได้ไม่เท่ากับอาหารทะเลแช่เย็น แต่การทดสอบของ The Alaska Seafood Marketing Institute ก็พบว่า คนส่วนใหญ่แยกไม่ออกระหว่างอาหารทะเลแช่เย็น กับอาหารทะเลที่ผ่านการแช่แข็งอย่างมีคุณภาพ

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมานั้น การแช่แข็งก็ยังทำลายเชื้อโรค (ในกรณีที่มี) ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับปลาที่จะเสิร์ฟดิบ การแช่แข็งเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือถนอมอาหารนี้มีการทำกันมาอย่างยาวนานในประเทศเขตหนาว ยกตัวอย่างเช่น ชาวไอนุ ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ที่ทานแซลมอนดิบกันมาเป็นเวลายาวนานก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเริ่มทานกัน โดยชาวไอนุได้ทำการแช่แข็งแซลมอนในหิมะเป็นเวลาหลายวันก่อนนำมาทาน -->> ของคุณข้อมูลจาก : http://www.boxoffish.com/

จำนวนผู้อ่าน 189 คน