ห้องเย็น ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์

ห้องเย็น ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ แหล่งขายส่ง/ปลีก อาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็ง เป็ดแช่แข็ง อาหารตามฤดูกาล รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลอื่นๆ ที่มีคุณภาพ จากแหล่งผลิตโดยตรงในประเทศต่างๆ ของทวีปเอเชีย เพื่อจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ เป็นแหล่งขายอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง ที่ใหญ่ที่สุดในมหาชัย และมีสาขาที่ ขอนแก่น อุดร ชัยภูมิ และพร้อมจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า

แหล่งจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งคุณภาพ

ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ มุ่งเน้นทำการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งคุณภาพ อาหารทะเลสด เป็ดแช่แข็ง และอาหารตามฤดูกาล ซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ค้าส่ง, ห้างค้าปลีก, กลุ่มร้านอาหาร,ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ รวมถึงกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าอาหารรายย่อยต่างๆ โดยสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ มหาชัย และสาขาที่ 2 อยู่ที่ ขอนแก่น พร้อมจัดส่งทั่วภาคอีสาน และทั่วประเทศ

จำนวนผู้อ่าน 176 คน