รายชื่อโรงงาน “อาหารทะเลแช่แข็ง” อาหารทะเลแปรรูป ปลาหมึกแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง

รวมรายชื่อโรงงาน “อาหารทะเลแช่แข็ง”, ขายส่งอาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลแห้ง, อาหารทะเลแปรรูป, ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง, ปลาหมึกแช่แข็ง, ปลาหมึกแช่แข็งขายส่ง, ปลาแช่แข็ง, กุ้งแช่แข็ง, หอยแช่แข็ง, ปูแช่แข็ง, โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง, โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง, บริษัทอาหารทะเลแช่แข็ง, รายชื่อโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป, โรงงานแปรรูปกุ้ง, ห้องเย็น ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ อาหารแช่แข็งและโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป

1. ชื่อห้องเย็น ร้านค้า : ประชาพงษ์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง หอยแช่แข็ง ปูแช่แข็ง โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง

จำนวนผู้อ่าน 786 คน